Resultat af urafstemning

36 medlemmer afgav deres stemme. Spørgsmålet om nedlæggelse af foreningen blev besvaret således:

Ja: 33
Nej: 1
Blank: 2

Ja-stemmerne udgør 91,66% af de afgivne stemmer.

I henhold til lovenes §12 og §11 er Dansk Skak Unions Støtteforening dermed opløst.

Bestyrelsen er i kontakt med Dansk Skak Union vedr. overdragelse af midler og effekter.

Bestyrelsens anbefaling

08.05.23.

Bestyrelsen anbefaler selvsagt medlemmerne til ved urafstemningen at stemme for nedlæggelse af Støtteforeningen, og dermed bekræfte den enstemmige beslutning på generalforsamlingen. 

Motivationen for forslaget om nedlæggelse er:
Bestyrelsen mener at der bedst kan støttes ved at fortsætte arbejdet i DSU-regi. Det er unødigt administrativt tungt at drive foreningen. Især virker det unødigt at holde en generalforsamling når stort set ingen deltager. Dertil kommer udgifter til administration, møder og revision. Læg dertil at det i en årrække ikke har være muligt at få besat alle tillidsposter. I henhold til lovene vil foreningens midler og effekter i tilfælde af opløsning tilfalde DSU. Her er man indstillet på at Støtteforeningens arbejde kan fortsætte i form af et udvalg med særskilt økonomi. Dermed vil støtten til de internationale turneringer kunne fortsætte uændret.

Formand for Dansk Skak Union Poul Jacobsen udtaler i den forbindelse:

Som det fremgår af referatet fra HB mødet den 5. februar 2023, pkt. 12, er Dansk Skak Union indstillet på, ikke alene at modtage provenuet fra Støtteforeningen i tilfælde af dennes opløsning, men også at anvende midlerne til tilskud i overensstemmelse med Støtteforeningens oprindelige formål. For at sikre dette, er hovedbestyrelsen enige i at der nedsættes et 3-mands ”Støtteforenings-udvalg”, bestående af DSUs formand, kasserer samt et erfarent tidligere medlem af Støtteforeningens bestyrelse, som har til opgave at sikre midlerne anvendes i støtteforeningens ånd.

Det er bestyrelsen håb at medlemmerne vil følge vores anbefaling samt bekræfte den enstemmige generalforsamlingsbeslutning.

Mailadresser til urafstemning

08.05.23.

Urafstemningen vil blive afviklet via mail. Vi har desværre ikke mailadresser på alle medlemmer. Vi opfordrer derfor til at medlemmer tjekker seneste medlemsliste via menuen øverst eller her. Medlemmer som vi ikke har mailadresse er markeret. Er man i blandt bedes man sende en mail til formand@dsus.dk.

De mailadresser vi har, er ikke nødvendigvis opdaterede. Vi har vi valgt ikke af lægge mailadresserne åbne her på siden. Vil man være sikker på at modtage mulighed for at deltage i urafstemningen bedes man sende en mail til formand@dsus.dk.

Støtte 2023 – opdateret

02.04.23.

Støtteforeningens bestyrelse har efter ansøgningsfristen modtaget ansøgninger fra to arrangører (Helsingør Skakklub og Skanderborg Skakklub). Bestyrelsen har besluttet at støtte begge turneringer. Den opdaterede støtte for 2023 ser dermed således ud:

Fredericia IM17.-21.05.3.000
Kronborg Chess 202317.-21.05.4.000
ØBROs 87 års jubilæumsturnering23.-30.07.4.000
Copenhagen Chess Challenge 2023omkring 1. august4.000
Skanderborg GM12.-20.08.4.000
I alt 19.000

Generalforsamling 2023

21.03.23.

Der indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 8. april 2023 kl. 15.00 på spillestedet for DM i skak, Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår opløsning af DSUS.
Det var med det tættest mulige resultat at forslaget ikke blev besluttet på generalforsamlingen sidste år.
Bestyrelsen mener fortsat at der bedst kan støttes ved at fortsætte arbejdet i DSU-regi.
Det er unødigt administrativt tungt at drive foreningen. Især virker det unødigt at holde en generalforsamling når stort set ingen deltager. Dertil kommer udgifter til administration, møder og revision. Læg dertil at det i en årrække ikke har være muligt at få besat alle tillidsposter.
I henhold til lovene vil foreningens midler og effekter i tilfælde af opløsning tilfalde DSU. Her er man indstillet på at DSUS´ arbejde kan fortsætte i form af et udvalg med særskilt økonomi. Dermed vil støtten til de internationale turneringer kunne fortsætte uændret.
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af:
a) Formand: Allan Bangsbro er på valg
b) 1 bestyrelsesmedlem: Thomas Vestergård er på valg
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer: Gert C. Jøhnk og Bjarne Rasmussen er på valg
e) 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Allan Bangsbro, formand

Støtte 2023

01.02.23.

Støtteforeningens bestyrelse har besluttet at støtte følgende turneringer i 2023:

Fredericia IM17.-21.05. 3.000
ØBROs 87 års jubilæumsturnering 23.-30.07.4.000
Copenhagen Chess Challenge 2023omkring 1. august 4.000
I alt   11.000

Generalforsamling 2022

31.03.22.

Der indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 16. april 2020 kl. 15.00 på spillestedet for DM i skak, Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår opløsning af DSUS – og fortsættelse af arbejdet og støtten i DSU-regi.
Det er unødigt administrativt tungt at drive foreningen. Især virker det unødigt at holde en generalforsamling når stort set ingen deltager. Dertil kommer udgifter til administration, møder og revision. Læg dertil at det i en årrække ikke har være muligt at få besat alle tillidsposter.
I henhold til lovene vil foreningens midler og effekter i tilfælde af opløsning tilfalde DSU. Her er man indstillet på at DSUS´ arbejde kan fortsætte i form af et udvalg med særskilt økonomi. Dermed vil støtten til de internationale turneringer kunne fortsætte uændret.
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af:
a) Kasserer: Claus Marcussen er på valg
b) 2 bestyrelsesmedlemmer: Peter Kinggaard er på valg
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer: Gert C. Jøhnk og Bjarne Rasmussen er på valg
e) 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Allan Bangsbro, formand

Støtte 2022

06.02.22.

Støtteforeningens bestyrelse har besluttet at støtte følgende turneringer i 2022:

BMS Skak CCC 2022Bededags- eller Pinseweekend 4.000
KSU Copenhagen Chess FestivalUge 29/308.000
ØBRO 86 års jubilæumsturnering22.08 – 28.08. 4.000
Skanderborg GM-turneringEfterår 4.000
I alt   20.000