Ny formand og kasserer

31.03.13.

På gårsdagens generalforsamling blev Finn Stuhr valgt som ny formand for DSUS efter kampvalg med den siddende formand Peter Kinggaard. Finn vandt valget med 9 stemmer, mens Peter Kinggaard fik 6 stemmer.

Finns motivation for at stille op til formandsvalget er, at han som turneringensarrangør og støtteansøger har oplevet at DSUS ikke fungerer optimalt. Finn fremlagde før valghandlingen hvad man kan forvente med ham som formand:
•DSUS skal være mere synlig på gadeplan DSUS skal ind under huden på skakpillerne og i klubberne.  Dansk Skak skal vide hvor de har DSUS og hvad DSUS står for.
•DSUS skal have en tydelig politik, der skal være tydelige ansøgnings kriterier og det skal være på hjemmesiden.
•Der skal tages initiativer som for formuen til at stige, så vi inden om 5 år kan begynde at yde hjælp efter sloganet  “Støtte der batter!”.
•Formuen skal ikke stå på en bankkonto, der skal investeres målrettet med henblik på at øge formuen.
•Bestyrelsesreferater skal offentliggøres. Nepotisme og kammerateri skal undgås.
•Nye initiativer skal motiveres, DSUS skal være en saltvandsindsprøjtning til disse initiativer.
•Støtte skal være en motivationsfaktor og ikke en vedligeholdelsesfaktor.
•Støttepolitikken skal offentliggøres.
•Medlemmer skal have mulighed for elektronisk opkrævning af kontingent. Den væsentligste årsag til svigtende medlemskab er manglende opkrævning.
•I øjeblikket er det mindretallet i bestyrelsen der bestemmer hvem der skal have støtte, det skal ændres.
•DSUS’s bestyrelse skal være et team der arbejder godt sammen og som hver især skal yde et stykke arbejde til gavn for støtteforeningens formål.
•Hver bestyrelsespost skal have en funktionsbeskrivelse, der skal være offentlig. Det giver generalforsamlingen bedre mulighed, sammen med bestyrelsesreferatet at se hvem der gør deres pligt.
•At være bestyrelsesmedlem skal ikke være en klods om benet, men være en pligt der skal tjene Dansk Skak.
•Der skal ikke være kontingentstigning for af få flere penge i kassen. Kontingentet skal fastholdes på de kr. 100,- for at få flere medlemmer.
•Der skal kikkes på om støtte skal udvides på andre fronter med tiden.

DSUS fik også ny kasserer. Aage Olsen, der har været kasserer i 5 år, er som bekendt blevet medlem af DSU’s forretningsudvalg, og det havde derfor længe været kendt, at Aage ønskede at udtræde af DSUS’s bestyrelsen. Til at overtage den 1-årige periode som kasserer valgtes Verner Christensen enstemmigt.

Bestyrelsen består nu af:

Finn Stuhr
Verner Christensen
Allan Bangsbro
Frode Benedikt Nielsen
Per Stentebjerg-Hansen

Kontaktoplysninger kan findes i menuen til venstre under “Kontakt”.