Resultat af urafstemning

36 medlemmer afgav deres stemme. Spørgsmålet om nedlæggelse af foreningen blev besvaret således:

Ja: 33
Nej: 1
Blank: 2

Ja-stemmerne udgør 91,66% af de afgivne stemmer.

I henhold til lovenes §12 og §11 er Dansk Skak Unions Støtteforening dermed opløst.

Bestyrelsen er i kontakt med Dansk Skak Union vedr. overdragelse af midler og effekter.