DSUS blev stiftet i 1963 – 14. april for at være helt præcis.

Ideen stammede fra Niels Kjær Larsen, og formålet var at give danske topspillere en økonomisk håndsrækning og at støtte internationale turneringer i Danmark.

Foreningens første formand var en kvinde, nemlig Gudrun Levald. Medlemstallet var fra starten 50, og kontingentet kostede 50 kroner om året. Det var en pæn sum dengang.

De første, der nød godt af DSUS, var spillerne på OL-holdet i Haifa 1964. De, der havde familie at forsørge, fik 600 kroner hver, de ugifte fik det halve.

Siden har DSUS fået større summer at give ud af. I 1987 arvede foreningen 600.000 fra læge Kaj Kirk Rasmussen fra Herlev, og det har naturligvis øget støtten endnu mere.

Siden 1983 har Støtteforeningen hvert år udgivet et årsmærke. Et populært initiativ, som også har været med til rejse penge til Støtteforeningens arbejde. I 1988-89 kom der for første gang en kendt skakspiller på mærket. Bent Larsen -selvsagt. Hvert år siden har en ny dansk topspiller prydet årsmærket. Et samleobjekt.

Juniorfonden, der skal sikre støtte til unge skakspillere, som ønsker at dygtiggøre sig gennem turneringer i udlandet, blev i disse år via AS04 oprettet for midler fra Johannes Gundertoftes fond.

I 1988 blev der i forbindelser med Støtteforeningens 25-års jubilæum udgivet en bog, forfattet af Martin Noer og Morten Mikkelsen, der udover at fortælle foreningens historie, også gav et vue over international skak i Danmark. De to ting er nemlig næsten identiske!

I dag ligger medlemstallet på cirka 200, kontingentet er 100 kroner om året.

DSUS har indenfor de sidste få år kunnet ydet over 250.000 kroner i støtte til internationale turneringer og enkeltpersoner.