Formand
Allan Bangsbro
Blåmejsevej 26
8382  Hinnerup
36 20 26 30
formand@dsus.dk

Kasserer
Claus Marcussen
Grønkjærsvej 60
7000 Fredericia
75 94 15 20
Bankkonto: 1551-8064393
kasserer@dsus.dk

Bestyrelsesmedlem
Thomas Vestergård
Tousvej 101, lejl. 7
8230  Åbyhøj
24 64 28 62
thv@vip.cybercity.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Kinggaard
Lettebækvænget 21
5250 Odense SV
20 74 48 63
peter.kinggaard@webspeed.dk