Jævnfør §2 i DSUS love er foreningens formål at yde støtte til:
a) Internationale skakturneringer i Danmark.
b) Andre formål som bestyrelsen finder gavnlige for dansk skak internationalt, herunder unge spilleres turneringsdeltagelse.

Der kan gives støtte til internationale turneringer, hvor det er muligt at opnå normer til WIM, WGM, IM og GM.  Det er blandt andet et krav, at der spilles 9 runder i turneringen.

Der gives ikke tilskud til nationale eller internationale mesterskaber.

Det er muligt for særligt talentfulde unge spillere med minimum GM-potentiale at søge tilskud til deltagelse i internationale turneringer i udlandet.

Ansøgninger skal være modtaget af formanden for DSUS inden 1. januar i det år hvor turneringen afholdes. Ansøgninger indkommet efter 1. januar i turneringsåret kan ekstraordinært bevilges tilskud, hvis bestyrelsen beslutter dette.

Ansøgninger skal indeholde budget, beskrivelse af turneringen og mulighed for normer.

Bestyrelsen tager stilling til de indkomne ansøgninger i januar måned i turneringsåret.

Tilskud udbetales når der er indsendt anmodning og regnskab for turneringen efter turneringens afholdelse. Efter anmodning kan der udbetales tilskud før turneringens afholdelse, hvis bestyrelsen godkender dette.