Generalforsamlingsbeslutning om nedlæggelse af DSUS

22.04.23.

Generalforsamlingen besluttede 8. april enstemmigt at nedlægge DSUS. I henhold til lovene vil der inden 2 måneder blive afholdt en urafstemning. Referatet kan ses på via menuen øverst.